Magdalena Staniszewska Bio

Magdalena Staniszewska_inPROBE

Dr hab. MAGDALENA STANISZEWSKA
Dyrektor ds. Naukowych / Project Leader / Naukowiec

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej – mgr inż., specjalność: biologia molekularna i biokataliza; dr nauk biologicznych, specjalność: immunochemia w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz dr hab. nauk medycznych, specjalność biochemia. Odbyła staż podoktorski w Case Western Reserve University, Cleveland, OH oraz Harvard Medical School, Boston, MA w USA. Ekspert w dziedzinie chorób oczu związanych z cukrzycą, starzeniem oraz uwarunkowanych genetycznie. Doświadczony inicjator oraz lider interdyscyplinarnych projektów naukowych, których celem jest poznawanie mechanizmów chorób oraz tworzenie nowych strategii terapeutycznych i diagnostycznych o znaczeniu aplikacyjnym.

Doświadczenie zawodowe

Kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań, kierowaniu specjalistycznymi pracowniami i współpracy miedzy środowiskiem akademickim a przemysłem biotechnologicznym zdobyte w najlepszych światowych ośrodkach naukowych – Harvard Medical School, Boston i CWRU, Cleveland w USA. Osiągniecia naukowe o znaczeniu poznawczym i aplikacyjnym poparte wieloma publikacjami oraz patentami w tym opracowanie metod diagnostycznych do badania uszkodzonych naczyń krwionośnych. W dorobku naukowym posiada poznanie modyfikacji białek w cukrzycy i podczas starzenia, ustalenie roli nowych genów prowadzących do utraty wzroku, a także stworzenie wielu modeli badawczych do tworzenia terapii genowych i medycyny regeneracyjnej. Zbudowanie i koordynowanie wielodyscyplinarnym zespołem naukowym tworzącym przełomowe urządzenia diagnostyczne do nowotworów, zakażeń grzybami i chorób oczu w firmie SDS Optic.

Specjalizacje

Organizowanie, koordynowanie i prowadzenie badań w zakresie chorób oczu, powikłań cukrzycowych i starczych, opracowywanie terapii genowych, celowanego dostarczania leków i diagnostyki chorób

Pracowała dla

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu – Polska
CWRU, Cleveland, OH; Harvard Medical School, Schepens Eye Research Institute, Ocular Genomics Institute/Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Boston, MA – USA

Galeria

Development and commercialization of inProbe by SDS Optic supported by:

partner SDS Optic partner SDS Optic partner SDS Optic partner SDS Optic partner SDS Optic partner SDS Optic partner SDS Optic

Website design co-financed under the European Regional Developent Fund