Mateusz Sagan Bio

Executive Interim Manager / Strateg i Wizjoner / Chief Business Officer w SDS OPTIC

• Absolwent University of Central Lancashire w Preston, UK (MBA)
• Doświadczony Lider i Menedżer Zarządzający, specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym, w zarządzaniu sprzedażą, budowaniu organizacji w różnych krajach i kulturach
oraz we wdrażaniu zmian ukierunkowanych na poprawę wyniku i zmian w pracy zespołów.
• Sędzia Polish National Sales Awards (PNSA), Członek BCC.
• Prelegent konferencji TEDx, nagrodzony Diamentem Forbes.
• Aktywnie tworzy środowisko i metodykę Interim Management w Polsce będąc członkiem Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)
• Członek Rady Dyrektorów SIM oraz lider Lubelskiego Koła SIM

Doświadczenie zawodowe

Kilkanaście lat pracy na stanowiskach Dyrektora Sprzedaży Międzynarodowej, Country Managera w różnych krajach w spółkach grupy Esselte Leitz, kilka lat działalności jako Prezes Zarządu szwajcarskiej spółki giełdowej Biella-Neher Holding AG i jej oddziału w Polsce. Oba koncerny to liderzy w branży PBS (Papier-Biuro-Szkoła), Esselte zarządzane przez fundusz typu private equity J.W.Childs (Boston, MA, USA).

Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu Iron Mountain (NYSE: IRM) w Polsce odpowiedzialny za wdrażanie zmian w organizacji sprzedaży segmentu BPO, w tym procesy integracji po M&A lokalnej konkurencji. Rozwijał nowe rynki exportowe (kraje EU, Ukraina, Rosja), uruchomiał przedstawicielstwa w Niemczech, w Holandii, w Austrii. Odpowiedzialny za otwarcie, zbudowanie od podstaw i zarządzanie oddziałem na Ukrainie dla Esselte Group.

Mieszkał i pracował w Polsce, na Ukrainie, w Rosji i w Szwajcarii. Od ponad 4 lat Interim Manager w firmach rodzinnych, start-upach, koncernach międzynarodowych. Obecnie wspiera kilka młodych spółek biotechnologicznych w zakresie wizji, strategii biznesowej, komercjalizacji
oraz pozyskiwania kapitału na dalszy rozwój. Wspiera również lubelskie środowisko inwestycyjne i venture capital oraz współtworzy wizję transferu wiedzy pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesowym.Prowadzi projekty wsparcia biznesowego na Ukrainie w ramach programu Polska Pomoc finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz ONZ (program UNDP)

Specjalizacje

Budowa modeli komercjalizacji start-upów biotechnologicznych, Zarządzanie Strategiczne, Restrukturyzacja, Zarządzanie Zmianą, Zarządzanie Sprzedażą, Controlling i Zarządzanie Finansowe, Ekspansja na rynki zagraniczne. Budowa wizji i komercjalizacji innowacji. Budowa projektów inwestycyjnych i zdobywanie kapitału dla spółek biotechnologicznych na dalszy rozwój.

Pracował dla

Iron Mountain Inc., Biella-Neher Holding AG, Esselte Leitz, Resta SA,

Projekty interim

SDS Optic Sp. z o.o., Biotarget Sp. z o.o., Biolive Innovation Sp. z o.o., Medical Inventi S.A., Deltim X-Lander, AJGroup Sp. z o.o., Biurfol Sp. z o.o., Oknostyl Sp. J., 4Results, Groupe SEB,Black Red White S.A., Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Organizacja Narodów Zjednoczonych (UNDP)

Galeria

Development and commercialization of inProbe by SDS Optic supported by:

partner SDS Optic partner SDS Optic partner SDS Optic partner SDS Optic partner SDS Optic partner SDS Optic partner SDS Optic

Website design co-financed under the European Regional Developent Fund